Gravstenar, stenarbeten och kyrkogårdsarbeten i Laholm, Halmstad och Båstad

Välkommen till Laholms Stenhuggeri! 

Laholms Stenhuggeri är ett etablerat stenhuggeri i Laholm med stort kunnande inom stenarbete, förstklassigt material och egen bearbetning. Många av oss känner helt naturligt en viss osäkerhet inför valet av minnesvård. Till detta kommer, att man vid framtida besök vid gravplatsen, skall känna en personlig tillfredsställelse som skall bestå genom åren. Därför blir köpet i hög grad en förtroendefråga. Vänd er med förtroende till oss. Ni är alltid välkomna med era önskemål!


På befintliga gravvårdar utför vi:

  • Stenarbeten
  • Kyrkogårdsarbeten
  • Gravstenar
  • Textkomplettering
  • Upprättning av stenar och ramar
  • Omförgyllning

Kontaktuppgifter

Telefon: 0430-105 40

Mobil: 0704-95 05 40, Jan-Rune

E-post: info@laholmsstenhuggeri.com

Hemsida: www.laholmsstenhuggeri.com

Adress: Möllaregatan 4, 312 30 LAHOLM 


Här finns vi